Duyurular

Central 2020 Olağan Genel Kurul Duyurusu

Central Oto Kiralama A.Ş. 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 414. Maddesine göre aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28.10.2022 tarihinde saat 10:00’da Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. Onko Koçsel Blok. No: 34-38/4 Kadıköy / İstanbul adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM :

  1. Toplantı açılışı ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
  2. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
  3. 2020 yılına ilişkin Denetçi Raporlarının okunması,
  4. 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
  6. 2020 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
  7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
  8. Denetçi seçimi,
  9. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
  10. Dilekler ve kapanış.